Privacyverklaring


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pure Beauty & Wellness verwerkt van haar klanten en is in werking getreden op 29 juni 2018.

Indien u klant wordt van Pure Beauty & Wellness of om een andere reden persoonsgegevens aan Pure Beauty & Wellness verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en deze te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Pure Beauty & Wellness, IJsvogel 31, 3481 DP Harmelen, tel: 0348 443144,
e-mail info@purebeautyenwellness.nl, KvK 51558971

2. Welke gegevens verwerkt Pure Beauty & Wellness en voor welk doel:

2.1 De volgende persoonsgegevens:
a) Voor- en achternaam
b) Adres
c) Telefoonnummer
d) E-mailadres
e) Eventuele gezondheidsgegevens
f) Productgebruik tijdens de behandeling
g) Geschiedenis van de behandelingen
h) Aangekochte producten

2.2 Pure Beauty & Wellness verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) E-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en informeren over aanbiedingen.
c) Gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Informatie over het productgebruik tijdens de behandelingen en informatie over de aangekochte producten wordt gebruikt om eventuele huidreacties, overgevoeligheid, werkzaamheid te kunnen monitoren.

3. Bewaartermijnen

Pure Beauty & Wellness verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen

Pure Beauty & Wellness neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Wij maken gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

5. Websites en diensten van derden

Met derde partijen hebben wij onderlinge afspraken gemaakt om elkaars persoonsgegevens te gebruiken met strikte hantering van de privacywet. Dit is vastgelegd in verwerkingsovereenkomsten. Deze kunnen digitaal ingezien worden.

6. Cookies

Pure Beauty & Wellness gebruikt session en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de website opgeslagen.
Session cookies worden gebruikt voor het onthouden van de inlognaam of instellingen, tracking cookies voor het maken van een profiel van de bezoeker.
Pure Beauty & Wellness gebruikt de cookies vooral om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

7.1 Via de eigenaresse van Pure Beauty & Wellness kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pure Beauty & Wellness zal het verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
7.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
7.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Pure Beauty & Wellness uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Pure Beauty & Wellness via tel: 0348 443144 of via e-mail info@purebeautyenwellness.nl

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.